Header oldsocks

Functioneel Trainen 


Functioneel trainen is bewegen voor ouderen in een kwetsbare positie.  Zij hebben baat bij preventieve behandeling gericht op het vergroten behouden van de zelfredzaamheid. Door dagelijkse activiteiten te oefenen,  kunnen ze langer zelfstandig en naar vermogen functioneren in hun eigen omgeving.

Extra lichaamsbeweging is goed voor de conditie en voortkomt aandoeningen. Daarnaast ondervinden deelnemers minder fysieke beperkingen met dagelijkse activteiten zoals traplopen,  opstaan en boodschappen doen.