header-fit-fun-v0 3

Tijdelijk sportlessen buiten.

Vanaf 4 april tot het moment dat zaalsporten weer mogelijk zijn, worden onze lessen indien mogeljk in de buitenlucht gehouden.  

Maatregelen in verband met het Coronavirus

We zorgen dat de lessen veilig en zonder Corona gegeven en beleeft kunnen worden, zodra het weer kan. Vanaf dat moment zullen we de Corona preventie maatregelen volgen, die landelijk en lokaal van kracht zijn. Onze docenten zijn geinstrueerd mbt deze maatrgelen en zullen toezien op de naleving hiervan.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige les en elkaar gezondheid. Daarom is het van belang dat de regels zoals door de docenten de accomodaties gegeven worden door een ieder opgevolgd worden.

Samen met onze zuster senioren sport verenigingen uit Berg en Dal en Mook en MIddelaar hanteren we het volgende protocol mbt aanwezigheidsregistratie en vervolgactie bij een eventuele besmetting.

Niet vergeten

 • Kom alleen sporten als je en je huisgenoten klachtenvrij zijn.
  • Laat je testen bij klacjhten
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Gebruik een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en in de kleedkamer van de sport accomodatie.
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Was vaak uw handen
  • Bij vrijwel bij iedere sporthal, gymzaal of wijkcentrum staat een dispenser.
 • Volg de pijlen of aanwijzingen bij binnenkomst, deze zijn per locatie verschillend.
 • Kom niet te vroeg, 5 minuten voor aanvang.
 • Thuis uw sportkleding al aantrekken.
  • Direct doorlopen naar de zaal.

Protocol Corona-besmetting bij seniorenlessen Fit&Fun Heumen

Bij iedere activiteit van de vereniging vult de docent een aanwezigheidslijst in van de deelnemers. Deze lijsten gaan wekelijks naar de ledenadministratie.

Mocht iemand van de deelnemers 1 of meer van de volgende klachten hebben: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,moeilijk ademen, temperatuur boven 37.5 graden, dan mag die niet mee doen aan de beweeg-activiteit en wordt hij/zij aangeraden om zich te laten testen op corona.

Bij een positieve uitslag zullen de groepsgenoten die bij de laatste gezamenlijke les aanwezig waren hiervan op de hoogte worden gebracht en mogelijk door de GGD worden benaderd ivm bron en contactonderzoek.

Als een docent bovengenoemde klachten krijgt en positief getest wordt, worden de groepen waar hij /zij gedurende de laatste week les heeft gegeven, voor 10 dagen stopgezet zonder alternatief.