Header oldsocks

Contributie regeling

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de gevolgde activiteit(en). De contributie is verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. 

De tarieven voor 2018-2019 zijn als volgt:

Zaal activiteiten, BootCamp en Sportief Wandelen        € 150,00 per activiteit per jaar

Nordic Walking (zonder docent)                                      €   75.00 per jaar

Nordic Walking Intensief (zaterdag, met docent)            €  100.00 per jaar

  • Dynamic Tennis wordt per les betaald, hiervoor is geen jaarlijkse contributie verschuldigd

Bijzonderheden contributie-inning

De contributie wordt via automatische incasso in 4 termijnen geïnd.

  • De automatische incasso vindt plaats eind september, eind november, eind februari en eind april.

Mocht betaling via automatische incasso op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan dient U de contributie uit eigen beweging zelf over te maken in twee termijnen en wel voor half september en voor half januari op rekeningnummer NL98RABO0181659212 ten name van Seniorenvereniging Old Socks Malden

Een kortingsregeling is van kracht wanneer het lid aan meerdere activiteiten deelneemt

  • bij 2 of meer activiteiten krijgt U 25% korting op de laagste contributie.
    Deze korting wordt verrekend per incasso.