header-fit-fun-v0 3

Contributie regeling

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de gevolgde activiteit(en). De contributie is verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. 

De tarieven voor 2020-2021 zijn als volgt:

Zaal activiteiten, BootCamp en Running                        € 160,00 per activiteit per jaar

Sportief Wandelen, 1x per week                                    € 120,00 per jaar

                                meerdere keren per week              € 160,00 per jaar

Nordic Walking (zonder docent)                                      €   75.00 per jaar

Nordic Walking Intensief (zaterdag, met docent)            €  100.00 per jaar

Bijzonderheden contributie-inning

De contributie voor het seizoen 2020-2021 wordt via automatische incasso in 4 termijnen geïnd aan het eind van de maanden september, november, februari en april.

 

Mocht betaling via automatische incasso op onoverkomelijke bezwaren stuiten, dan dient U de contributie uit eigen beweging zelf over te maken in twee termijnen en wel voor half september en voor half januari op rekeningnummer NL98RABO0181659212 ten name van Seniorenvereniging FIT & FUN Heumen Malden

Een kortingsregeling is van kracht wanneer het lid aan meerdere activiteiten deelneemt

  • bij 2 of meer activiteiten krijgt U 25% korting op de laagste contributie.
    Deze korting wordt verrekend per incasso.

 

De contributie via automatische incasso zal vanaf volgend seizoen 2021-2022 in 2 termijnen worden geïnd aan het eind van de maarden september en februari.

Vergoeding van de contributie

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de contributie van een sportvereniging. U kunt de gespecificeerde factuur, die u ontvangt per mail of post bij elke incasso, als bewijs van betaling gebruiken.

De gemeente Heumen biedt diverse participatie regelingen in geval uw inkomen lager is dan 130% van het minimum loon. Hiervoor heeft U weer de gespecificeerde factuur van ons nodig. Voor meer informatie verwijzen we U naar de website van de gemeente Heumen (https://www.heumen.nl/inwoners/aanvulling-inkomen_42193/)