Header oldsocks

Bestuur

Het bestuur van Old Socks bestaat uit de volgende personen:
 

Voorzitter Vacature
Secretaris Vacature
Penningmeester Tineke Wilkens
Leden Jan Peelen
Herman Effing
Elly de Valk
Ondersteuning Hans van Zonneveld

 

Ondersteuning

 

De Old Socks krijgen ondersteuning van de Sport adviseur

Adviseur Marian Schijf