Header oldsocks

Bestuur

Het bestuur van Old Socks bestaat uit de volgende personen:
 

Voorzitter (Waarnemend) Hans van Zonneveld 
Secretaris Herman Effing
Penningmeester Vacant
Leden Jan Peelen
Elly de Valk
Toon Essers

 

Ondersteuning

 

De Old Socks krijgen ondersteuning van de Sport adviseur

Adviseur Marian Schijf